BusinessCoachingConsultingKoçluk ve LiderlikLeadershipPerfect Mind Coach AcademyKoçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor

5 Eylül 2021by admin

 

“Koçluk eğitimi alanlar kurum içi rekabette fark atıyor”

KAMİL MURAT ÖZLEN, MCC
KAMİL MURAT ÖZLEN, MCC

Koçluk alan liderlerin yarısı daha kaliteli çalışıyor. Şirketlerin %71’i liderlerinin onları geleceğe taşıyacağını düşünmüyor.


“Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.” “ Mahatma Gandhi”
Covid süreci ile hayatımızın teknoloji ve dijitalleşme sürecine hızla adapte olması, insanı iş ve özel yaşamında beceri ve yeteneklerini geliştirerek daha fazla fark yaratan bir varlık olmaya zorlamaktadır. Fortune 1000 şirketlerinde yapılan bir çalışmada, koçluk alan liderlerin %48’i iş kalitesinde artış sergiledi. Bu, liderlik rollerindeki etkinliklerini artırarak daha yüksek katılım ve üretkenliğe yol açtı. Şirketlerin %71’inin mevcut liderlerinin organizasyonlarını geleceğe taşıyabileceklerini düşünmediğini gösteriyor. ( Brandon Hall’un State of Leadership Development 2015 araştırması). Türkiye gibi işsizlik oranının arttığı ülkelerde X kuşağının yerini almaya başlayan Y kuşağı da (1981-2000 doğumlu) iş dünyasında rekabeti oldukça güçlü hissediyor. Z kuşağının (2001–2020 doğumlu) insan kaynağı olarak şirketler açısından hızla önem kazanması bu rekabeti kızıştırıyor.

Bu hem duygusal anlamda dayanıklılığı hem de koşullara uygun şekilde adapte olmayı ve süreci yönetebilmeyi gerektirmektedir. Peki nasıl?

Cevabı Gandhi’ nin sözünde gizli. “Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.”

İster kurumsal dünyada bir çalışan, ister girişimci olun, sizi rekabette başarılı ve farklı kılacak en önemli fırsat koçluk sanatını ve liderliği anlayarak görmek istediğiniz değişimin kendisi olmanızdır.

Neden mi?

Çünkü değişim ve dönüşüm tarih boyunca insana rağmen hep olmuştur ve olacaktır. İnsan olarak bu değişim içerisinde üretken olmak, sürdürmek ve daha iyisini elde etmek amacıyla yaşarız. İş yaşamı bu mücadeleyi sürdürdüğümüz en önemli alanlardan biridir. Ve bu alanda iyi liderler, güçlü iletişim kurma, çevresindekileri motive etme, sorumluluk alma ve devretme, geri bildirimleri dinleme ve sürekli değişen dünyada sorunları çözme esnekliğine sahip olma yeteneğine sahiptir.

Yirminci yüzyılın en kıymetli kişisel gelişim aralarından olan Koçluk, Liderlik yeteneklerine sahip olmak isteyen her insan için kıymetli bir araçtır. Zira günümüzde 145 ülkede tanınan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) standartlarında onaylı bir akademi olarak bizim verdiğimiz koçluk eğitimlerinin yetkinlik ve beceri araçları bir Liderde olması gerekli olanlar ile aynıdır. Bu yüzden iyi bir Koç aşağıda yer alan yetkinliklerini zaman ve tecrübe ile geliştirdiğinde iyi bir Lider olma hedefine de ulaşacaktır. Koçluk mesleğinin olmazsa olmazı olan Liderlik becerilerini bu kadar hayati kılan nedir gelin birlikte bakalım.

İletişim

Bir lider olarak, kurumsal hedeflerden belirli görevlere kadar her şeyi açık ve öz bir şekilde açıklayabilmeniz gerekir. Liderler, tüm iletişim biçimlerini profesyonelce kullanabilmelidir.

Liderler, düzenli görüşmeler yoluyla, çalışanları veya ekip arkadaşları arasında sürekli bir iletişim akışı oluşturmalıdır.

İletişimin büyük bir kısmı etkin dinlemeyi içerir . Liderler, sorunları ve endişeleri tartışmaktan ve fikirleri duymaktan kaçınmazlar. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimi iyi kullanırlar. Açık ve net olarak anlamak ve anlaşılmak üzerine konuşur, dinler ve soru sorarlar. İfadelerinde kişiyi değil olay ve durumları irdelerler. Çevresindekilerin de konuşmalarını ve katılımcı olmalarını kolaylaştırırlar. Topluluk önünde rahat konuşurlar. Sunum yetenekleri güçlüdür.

Motivasyon

Lider kendisine ve etkilediği çevreye motivasyon sağlar. Yaptıkları ve başardıkları ile ilham verir. İyi yapılanı takdir eder. Sorumluluk aldığı gibi sorumlulukta verir. Güvendiğini gösterir ve çevresindekileri geliştirerek özgüvenlerini besler. Kendisini motive eden unsurları tanır ve çevresini nasıl motive edeceği konusunda bilgilidir. Koçluk ve Mentorluk önemli becerileri arasındadır. Hem kendisi hem de çevresi için bunlardan faydalanır. Farklılıkları anlar, destekler ve saygı gösterir. Bulunduğu yerde değerlere saygılıdır.

Yetkilendirme

İyi liderler gerektiğinde görevleri devretmenin bir zayıflık işareti olduğunu düşünmez. Beceri ve yetkinliklere göre görevleri gerektiğinde dağıtır. Takım çalışması ve zaman yönetimi konusunda bilgili bir lider insan kaynağını bu şekilde doğru kullanır. Hem kendisini hem de çevresini bu süreçte geri bildirim ile besler, geliştirir. Yeni yeteneklerin farkına varır. Güveni ve motivasyonu besler.

Pozitiflik

Pozitif tutum psikolojik olarak süreçlerde yaşanan sorunların daha kolay ve suçlama olmadan çözülmesine katkı sağlar. Liderin pozitif tutumu çevresini güçlendirir, gönüllü olarak işe katılan emek ve verimliliği arttırır. Empati, samimiyet, yardımlaşma, saygı, ait olma ve önemli hissetme duygusu güçlenir. Bu şekilde zorlukları aşmak ve hedeflere ulaşmak daha kolaydır.

Güvenilirlik

Çalışanların yöneticilerine veya liderlerine ilişkileri süresince deneyimledikleri dürüstlük ve saygı oranında güvenip bağlanırlar.

Bir lider olarak güvenilirliğinizi aktarmanız için gerektiğinde özür dileyebilmek, iş etiğine bağlı olmak, gizlilik ve saygıyı koruyabilmek, tutarlı davranışlarda bulunmak, hesap verilebilirliği sahiplenmek, vicdan ve dürüstlük kavramlarını yaşatabilmek uyum için önemlidir.

Yaratıcılık

Liderleri diğerlerinden ayıran, yaratıcı düşünceye hayat vermeleridir. Farklı düşünceleri dinlerler. Birlikte tartışırlar. Merak uyandıran yenilikleri her yönden analiz ederler. Kalıpların dışına çıkma konusunda özgürlük tanırlar. Vizyonu desteklerler. Reddetmek yerine beyin fırtınasına ortam sağlarlar. Sağduyu ve sentezleme konularında tecrübelidirler.

Geribildirim

Lider olarak çevrenizdekiler açık ama empatik bir şekilde geri bildirim sağlamanıza saygı duyacaktır. İletişiminiz güçlenecek, beklentiler açık ve net olacaktır. Geri bildirim karşılıklı gelişmenin anahtarı olup, yargı ve kişisel eleştirinin de panzehridir.

Sorumluluk

Bir lider sorumluluk aldığı konuda sonuçlar için hesap verebilir. Sonuç ne olursa olsun başarısızlık değil tecrübe ve öğrenme vardır. Bu bakış açısı yeni adımlar için fırsat, gelişim ve daha iyi olma yolunda da daha profesyonel olmaya zemin hazırlar.

Taahhüt

Liderlerin yapmayı taahhüt ettikleri şeyleri bağlılık ve profesyonelce sonuçlandırmaları önemlidir. Takip, tutku, dayanıklı olma, takım oyunu oynama, sabır, kararlılık bu yolda en mühim destekleridir. Sonucunda ulaşılan hedefler iyi birer başarı hikayesi olacaktır.

Esneklik

Liderlerin esnek olmaları ve önlerine çıkan değişiklikleri, krizleri kabul etmeleri gerekir. Değişiklikleri kabul etmeniz ve yaratıcı bir şekilde problem çözmeniz takdir edilir bir yeteneğiniz olacaktır.

İlerleme ve Sürdürebilirlik

Liderler her zaman ileriye doğru vizyon yaratma peşindedir. Geçmişten öğrenme, yenilikler ile gelişme, takım oyunu oynayarak gelecek yaratma konusunda ustalaşırlar. Risk almak gerektiğinde inisiyatif alırlar. Zorluklar karşısında dayanıklılık göstererek ilerlemenin durmasına izin vermeden fırsatları yakalama konusunda hedef belirlerler. Sürdürülebilir başarı önemli odak noktalarıdır.

Liderlik Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz? 

Liderlik becerilerini geliştirmek için yönetici ya da patron olmanız gerekmez. Bu becerileri işinizin başında aşağıdaki şekillerde geliştirebilirsiniz: 

İnisiyatif alın:  İş tanımınızdaki görevlerin ötesine bakın. Departmanınız ve şirketiniz için neyin faydalı olacağı konusunda uzun vadeli düşünün. Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmaya çalışın ve günlük rutinin ötesine geçen işler yapmayı taahhüt edin.

Daha fazla sorumluluk isteyin: Pozisyonunuzda yeterince uzman olmak için belli bir süre görev süresini tamamlayınca, istekli olduğunuzu yöneticinizle paylaşabilirsiniz. Nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kilit bir kişi gerektiren yaklaşan projeler var mı? Yöneticinizin yapılacaklar listesinden üstlenebileceğiniz bir iş var mı?

Belirli becerileri hedefleyin:  İster yaratıcılık, ister iletişim biçiminiz olsun, geliştirmek istediğiniz belirli bir beceriniz varsa , bu alandaki yeteneklerinizi geliştirmek için bir plan oluşturun. Şirket imkanlarınızla ya da dışarıdan eğitim almak, bir Koç ya da Mentor talep etmek veya ilgili konuda okumak sizi bu beceriyi geliştirmeye zorlayan küçük bir hedef belirlemek anlamına gelebilir. Gelişiminize yardımcı olması için benzer süreçlerden geçmiş yöneticilerinizle ya da İnsan Kaynakları yetkilinizle konuşun.

Unutmayın, iyi bir lider adayı önce kendi gelişimi üzerinde çalışır ve kendini hayat sahnesinde geliştirir. Hangi mesleğe sahip olursanız olun, meslekte uzmanlaşmak sizi lider yapmaz. Terfi etmek ve yönetici olmak da sizi lider yapmaz. Liderlik unvana veya mevkie bağlı değildir. Liderlik gönülde tohumlanır, akılla beslenir. Akıl ise soruyla, merakla ve deneyim ile büyür, gelişir.

Aşağıda yetkinlikleriniz ile ilgili soracağınız birkaç örnek soru veriyorum. Soruları tüm yetkinlikler için çoğaltabilirsiniz. Hoşça kalın.

1.      İletişimde hangi güçlü yanlara sahibim?

2.      Sözlü iletişimde / Yazılı İletişimde / Sözsüz İletişimde 0- 10 puan arasında (her biri için ayrı ayrı) kendime kaç puan veririm? Puanları nelerden kırdım?

3.      İş yerimde en az 5 kişiye 5 tane Güçlü yanımı yazmalarını isteyerek geri bildirim almaya başlamak için ne zaman adım atabilirim?

4.      İşimde Motivasyonuma 0-10 arası kaç puan veririm? Kırdığım puanları ne için kırdım?

5.      İnisiyatif ya da sorumluluk alma konusunda hangi adımları atıyorum?

6.      Güvenilirlik konusunda beni tanıyan iş arkadaşlarım ne diyorlar?

7.      İşimde yaratıcılığımı ne kadar kullanıyorum? ( 0 Hiç – 10 Her Zaman)

8.      Stres ve kriz durumlarında esneklik ve dayanıklılık seviyem nasıl? ( Düşük- Normal – Mükemmel)

 

Mesaj Gönder
Merhaba.
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?